ZAPOSLITEV

Objavljamo prosto delovno mesto za:

  • POMOČNIKA VZGOJITELJA – govorca tujega jezika (španski jezik)

Za delo v Montessori vrtcu – Hiši otrok Cinca Binca, Kajuhova 32R, 1000 Ljubljana

Delodajalec Montessori vrtec – Hiša otrok Cinca binca

Naslov delodajalca : Kajuhova 32r, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba delodajalca: Urška Janjevak, info@montessoricenter.si

Naziv delovnega mesta oziroma dela: Pomočnik vzgojitelja- govorec tujega jezika

Opis del in nalog: Izvajanje organizacijskih nalog, izvajanje priprav na vzgojno – izobraževalno delo, opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom in letnim delovnim načrtom

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela: Ljubljana

Poklicna strokovna izobrazba: Ustrezno izobraževanje po metodi Montessori (0-3, 3-6 ali 6-12) ali v pridobitvi naziva montessori pedagog

Trajanje zaposlitve: Določen čas

Delovni čas: Polovični delovni čas, poskusna doba 2 meseca

Delovne izkušnje: Vsaj 1 leto delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju predšolskih ali šolskih otrok

Znanje jezikov: Španščina aktivno

Drugi pogoji oz. zahtevane kompetence: Od kakdidata pričakujemo, da oblikuje varno in spodbudno učno okolje, izkazuje pozitiven odnos do otrok, zna voditi skupino/oddelek, sodelovanje v timu …

Prijava je mogoča do: -

Način prijave kandidatov: kandidati naj pisno vlogo z življenjepisom in izkušnjami na spletni naslov na info@montessoricenter.si

Urnik dela: Enoizmensko delo

Morebitna vprašanja lahko kandidati/-ke posredujejo na naslov info@montessoricenter.si.