NAŠI VZGOJITELJI IN ASISTENTI

VZGOJITELJI:

Maja Uštević, dipl. vzg. predš. vzgoje ter dipl. pedagog montessori 0-3 .

Nataša Juras, uni.dipl. filozof in politolog, dipl. pedagog montessori 0-3 in 3-6 v izobraževanju.

Monika Kerman, Vzg. predš. vzgoje in otrok ter dipl. pedagog montessori 0-3 .

Lavrena Ulčnik, ekonomist, dipl. pedagog montessori 3-6.

ASISTENTI:

Mojca  Žust, Vzg. pred. vzgoje in otrok in pedagog montessori 0-3 v izobraževanju.

Tanja Krese, dipl. soc.del., dipl. pedagog montessori 3-6.

 

GOVORCI TUJIH JEZIKOV:

Klara Povše, dipl. bibl. in pedagog montesssori 3-6 v izobraževanju, govorka ANGLEŠKEGA JEZIKA.

Špela Purkart, dipl. upr., vzg. pred. otrok, dipl. pedagog montessori, govorka ANGLEŠKEGA JEZIKA.

Kristina Prah, dipl. um. zgo., govorka ANGLEŠKEGA JEZIKA.

Natalija Mlaker, dipl. prof. španščine in geografije, pedagog montessori 3-6 v izobraževanju, govorka ŠPANSKEGA JEZIKA.

Nina Taufer, govorka ŠPANSKEGA JEZIKA, pedagog montessori 0-3 v izobraževanju.

Maja Cimbola, prof. razr.pouka, pedagog montessori 3-6, govorka ANGLEŠKEGA JEZIKA (porodniška).