SODELOVANJE Z VRTCEM

Prizadevamo si za dobro sodelovanje s starši in vzgojitelji. Oblike sodelovanja izvajamo na različne načine:

  • Ogled hiše in predstavitev kadra na dnevu odprtih vrat.
  • Ob vstopu otroka v vrtec skupaj z vzgojiteljico načrtujemo postopno uvajanje in individualen dogovor.
  • Vsakodnevno izmenjujemo informacije.
  • Govorilne ure za starše.
  • Roditeljski sestanki, svet staršev.
  • Večeri s starši, kjer otroci predstavijo svoje delo.
  • Skupinske delavnice, predavanja.
  • Vsak teden je ena družina odgovorna, da v vrtec prinese šopek cvetja, za cvetlične aranžmaje, ki jih izdelujejo otroci.
  • Praznovanja rojstnih dni.
  • Sodelovanje staršev pri internem časopisu Hiše otrok CINCAPIS.