ZA STARŠE

Hišo otrok Cinca Binca obiskujejo otroci od 11. meseca starosti pa do vstopa v šolo.
Otroci so razporejeni v heterogene ali kombinirane skupine.

Naš dnevni program Hiše otrok Cinca Binca se izvaja po sledečem urniku (po dogovoru so možna tudi odstopanja):

Prihod otrok

Zajtrk

Pripravljamo malico, likamo, peremo, prepoznavamo prve glasove, pišemo prve črke, štejemo delimo, množimo, raziskujemo, prebujamo vsa naša čutila, odkrivamo svet okoli nas, učimo se tujih jezikov, ustvarjamo, strižemo, gnetemo, beremo, plešemo, pojemo, igramo igro tišine

Gremo ven

Kosilo

Počitek in popoldanska malica

Prosta igra