VRTEC – IZZIV ZA OTROKA IN STARŠA

V zgodnjem obdobju otrokovega življenja sta starša, sprva mama kasneje tudi oče, najpomembnejši osebi, ki zadovoljujeta njegove fiziološke in emocionalne potrebe in mu omogočata pogoje za zdrav razvoj. Med njimi se razvije trajna  intimna čustvena navezanost. Preko neverbalnih in verbalnih sporočil staršev otrok sprejema informacije o samem sebi, drugih, svetu in si jih oblikuje v predstave, jih ponotranji in le-te vplivajo na kasnejše odnose. Starša,...
more