Dobili smo prvo izdajo internega časopisa Hiše otrok Cinca Binca, CINCAPIS

naslovnica JPG
Zahvaljujemo se vsem staršem in vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k elektronski izdaji časopisa. Hvala za vloženi trud, ideje in nasvete. Prvi interni časopis Cincapis je na voljo vsem staršem Hiše otrok Cinca Binca. V časopisu lahko podorbneje spoznate utrip našega vsakdanjika, med drugim tudi duhovite izjave naših otrok. Npr.: Policijski helikopter leti nad vrtcem in...
more