SENZORNA INTEGRACIJA

images

Začetnica teorije senzorne integracije je bila dr. A.J.Ayres, ki je definirala senzorno integracijo kot »organiziranje občutkov za uporabo«. Tako imamo pravilno senzorno integracijo za primerno vedenje in učenje.
Običajno so otroci pogosto v gibanju in se lotijo vsega. To je zato, ker imajo vsi otroci naravno potrebo, da pridobivajo informacije preko svojih čutil z gibanjem, dotikanjem, gledanjem, poslušanjem, okušanjem in vonjanjem vsega kar lahko. Otroci počnejo to zato, ker je to hrana njihovim razvijajočim možganom. Njihovi možgani potrebujejo te informacije, z njimi se učijo, kako reagirati na okolje okoli njih. Dojenčki imajo omejeno število izkušenj, zato se učijo preko poskusov in napak, ki jih naredijo. S tem se učijo kako naj sodelujejo in so uspešni v njihovem okolju. Ko dojenček hoče igračo, ki je zunaj njihovega dosega, mora uporabiti vsa svoja čutila, da ugotovi, kako priti do igrače. Pri tem je pomembno, da ima otrok spodbudno okolje, ki spodbuja razvoj senzorne integracije.
Kadar nekateri elementi senzorne integracije ne funkcionirajo, oseba občuti stres pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, ker proces, ki naj bi bil avtomatičen, le to ni. Lahko je stresno že samo vzdrževanje ravnotežja pri sedenju na stolu, pri oblačenju ali pri uživanju hrane. Otrok se teh težav zaveda in postaja obremenjen zaradi spodrsljajev pri nalogah, kjer vrstniki funkcionirajo brez težav. Ti otroci začnejo zavračat, odklanjat in se izogibat senzornim in motoričnim aktivnostim.
Pri otrocih, ki imajo težave na področju senzorne integracije, je pomembno, da delovni terapevt čim bolj zgodaj ugotovi na katerih senzornih sistemih se pojavljajo težave in začne z ustrezno obravnavo.

Z namenom seznanjanja slovenske strokovne in laične javnosti o problematiki otrok z motnjami senzorne integracije, njihovih posebnih potrebah in vrsti pomoči, ki jim lahko zvišajo kvaliteto njihovega vsakdanjega življenja, spodbujanja izobraževanja, izvajanja terapije in raziskovanje v skladu s principi Senzorne integracije po Ayres-ovi smo štiri delovne terapevtke s specializacijo Senzorne integracijo, ki smo jo opravile bodisi pri Sensory Integration Network iz Anglije ali pri WPS/USC iz ZDA, ustanovile Združenje za Senzorno integracijo.

Združenje za senzorno integracijo