V NAŠEM VRTCU

Življenje v našem vrtcu

VSAKDANJE ŽIVLJENJE

“An adult who does not understand that a child needs to use his hands and does not recognize this as the first manifestation of an instinct for work can be an obstacle to the child’s development.”
Maria Montessori

Pedagogika omogoča dejavnosti vsakdanjega življenja, kot odgovor na potrebe otroka. Dejavnosti so povezava med otrokovim domom in med okoljem v vrtcu. Razlika je v tem, da je vse v njihovi velikosti in da jim je dovoljeno, da se vsega dotaknejo. Pomaga jim zadovoljiti njihovo močno potrebo po imitaciji odraslih. Za njih je dejavnost nekaj posebnega (za nas običajnega). Pomaga otroku razviti občutek samostojnosti in samopodobo (ljubezen do dela). Podpira otroka pri tem, da njegova dejanja s pomočjo ponavljanja postanejo bolj natančna in urejena, razvijajo koncentracijo in zato povežejo um in telo. Otrok se lahko umiri in poveže.

ZAZNAVANJE

»Ničesar ni v umu, kar ni bilo prej v čutih«
Aristotel

Cilj in namen dela z materiali zaznavanja je pridobiti jasno, zavestno informacijo. Skozi čutne zaznave otrok spoznava svoje okolje in ga na ta način začenja razumeti. Za Mario Montessori je otrok ‘čutni raziskovalec’. Razvrščanje otroku nudi prve korake v organiziranju svojega razuma, kar mu pomaga pri prilagoditvi v okolje. Vaje zaznavanja je Maria Montessori oblikovala tako, da pokrivajo vse kvalitete, ki jih lahko zaznamo s čuti in jih razporedila v osem različnih skupin: vidne, tipne, težnostne, termične, slušne, vohalne, okušalne in stereognostične.

Jezik

JEZIK

Področje jezika ponuja jezikovni material s slikami in z drugimi predmeti, ki se izmenjujejo in tako spodbujajo otroka k uporabi jezika. Jezik je prisoten ves čas in na vseh področjih. Materiali spodbujajo in razvijajo otrokov govor, sposobnost poslušanja, pisanja in branja. Bralni kotiček (knjižnica) služi najprej poslušanju, ko vzgojitelj bere, kasneje si otroci sami ogledajo knjige in razmišljajo o njih, morda govorijo o njih, nato naredijo svoje knjižice ali berejo kratka besedila v knjigah. Ko so dovolj gotovi vase, lahko tudi berejo drugim. Še vedno je pomembna osebnost otroka in ne samo prenos jezikovnega znanja. Otrok se nauči zavestno izražati. Omogočamo mu možnost, da ima otrok ideje, ki jih lahko s pomočjo potrebnega besednega zaklada izrazi. Otrok spozna, da obstajajo besede, njihov pomen (besedna funkcija) in da imajo posebno mesto v stavku (stavčna analiza). To otroka pripravi na branje tega, kar so napisali drugi.

MATEMATIKA

Področje matematike je usmerjeno na razumevanje in odkrivanje matematičnih idej, namesto pomnjenja matematičnih dejstev. Pri predstavitvah se otrok osredotoči na individualen material, ki izolira posamezne ideje. To pomaga otroku, da preide iz zaznavnega raziskovanja do abstraktnega razumevanja matematičnih konceptov.

ZNANOST

Znanost

Kozmična vzgoja, ki je prepletena z biologijo, geografijo in zgodovino.

“It is necessary to place the soul of the child in contact with creation, in order that he may lay up for himself treasure from the directly educating forces of living nature.”
Maria Montessori

Maria Montessori je uporabila dejavnosti kozmične vzgoje primerne času in pripravljenosti okolja. V svoj program je vključila predmete različnih oblik iz vsakdanjega okolja, npr. obrise lista, dele teles ipd. Vključila je tudi zunanje dejavnosti kot so vrtnarjenje in skrb za živali. Dejavnosti kozmične vzgoje za starostnike 2-6 let naj bi vključevala spoznavanje naravnega sveta kot so voda, vulkani, rastline, živali, vesolje, pokrajine, oceani, delov telesa in mnogo več…

UMETNOST IN GLASBA

Področje umetnosti je zelo bogato in pomembno za otroka, saj ustvarjalnost prihaja IZ otroka samega. Pozitivne lastnosti, ki izhajajo iz področja umetnosti je veliko. Vpliva na razvoj možganov, izboljša razumevanje akademskih področij, stimulira otrokovo naravno radovednost. Je proces, ne produkt, ni prav in ni narobe, uči red in zaporedje, kulturno povezuje. Učno okolje na področju umetnosti zajema veliko tehnik in svobodne ustvarjalnosti. Od priprave roke (striženje, vtikanje, lepljenje…), risanja (barvice, voščenke, krede, risanje ob glasbi, obrisovanje, risanje po korakih…), slikanje (vrsta načinov), kolaž, tiskanje, oblikovanje (glina, plastelin, slano testo…) in tkanje.

Želite izvedeti več?
Sledite našemu BLOGU.