NAŠ PROGRAM

Montessori – zavod zasebni vrtec CINCA BINCA za vzgojo in izobraževanje izpolnjuje pogoje za izvajanje javnoveljavnega programa Angelin vrtec – program Montessori vrtca, h kateremu je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na svoji 69. seji dne 17.6.2004 dal pozitivno mnenje o ustreznosti programa. Vrtec je vpisan v razvid pod zaporedno številko 203.

Maria Montessori je bila italijanska zdravnica, ki je razvila metodo dela z otroki. Sodobni znanstveniki skoraj stoletje kasneje potrjujejo njene ugotovitve. Montessori pedagogika postaja vedno bolj primerna za otroka, rojenega v današnjem hitrem življenjskem tempu.

Ustanoviteljica Montessori – zavoda zasebnega vrtca Cinca Binca je Urška Janjevak, dipl. inž. kraj. arh. in pedagoginja montessori 3-6, 3-12 in 0-3 v izobraževanju.  Zavod je bil ustanovljen z namenom ponuditi optimalno ter kvalitetno vzgojo in izobraževanje otrok na individualen način. Pristop Montessori in toplo, domače okolje, nudi otrokom temeljne pogoje za njihov osebnostni razvoj. Našim sodelavcem predstavljata vzgoja in delo z otroki način življenja.

Otrokom želimo omogočiti okolje, kjer se celostno oblikujejo in razvijajo svoje potenciale in znanje, ki predstavlja temelj osebnosti odraslega človeka.

Več o Montessori pedagogiki si lahko preberete tukaj.

Več o našem programu si lahko preberete tukaj.

OBOGATITVENI PROGRAM

Poleg splošnega programa, ki zajema izobraževanje, vzgojo, zdravo prehrano, nego ter počitek, nudimo otrokom tudi OBOGATITVENI PROGRAM:

  • Integracija tujega jezika. Ves čas je v vsaki skupini prisoten govorec angleškega jezika, pridruži se tudi govorec španskega jezika.
  • Glasbene urice po metodi Edgar Willems.
  • Kateheza dobrega pastirja.
  • Pregled pri logopedu.
  • Telovadba pod vodstvom športnega pedagoga.
  • Rolanje
  • Obiski tržnice, gledališča, knjižnice…