CILJI IN VIZIJA VRTCA

»Pomagaj mi, da naredim sam!«

Maria Montessori

 • Spodbujamo samodisciplino, samospoznavanje in samostojnost otrok.
 • Spodbujamo kreativnost, veselje do učenja in raziskovanja.
 • Spodbujamo spoštovanje do sebe, soljudi in okolja.
 • Je sistematičen pristop k reševanju težav in pridobivanju intelektualnih sposobnosti.
Naš program pokriva področja:
 • vsakdanjega življenja,
 • jezika,
 • matematike,
 • zaznavanja,
 • kozmosa,
 • umetnosti,
 • gibanja,
 • duhovnosti.
Vrtec je odprt družini in okolju
 • Zagotavljamo dnevno gibanje v naravi in z naravo.
 • Skrbimo za zdravje in higienske navade.
 • Spodbujamo razvoj sposobnosti razumevanja ter spoštovanja in sprejemanja lastne podobe, drugih in okolja.
 • Spodbujamo razvoj spodobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti, sodelovanja v skupinah in reševanja težav.
 • Otroku pomagamo pridobiti znanja in druge spretnosti za uspešno izobraževanje.

Vzgoja za mir je temeljni cilj pedagogike Montessori. Sočutni, veseli, zadovoljni otroci, ki imajo dobro izkušnjo sobivanja z ostalimi. Tovrstni pristop izoblikuje posameznike, ki so sposobni sami prispevati k boljšemu bivanju znotraj skupnosti in so pripravljeni sodelovati z drugimi ter ustvarjati boljši svet.

VIZIJA

Prizadevali si bomo za vrtec, ki sprejema izzive sodobnih spoznanj o razvoju in učenju otrok in za spodbujanje njihove ustvarjalnosti. Pri tem nas vodi pedagogika Montessori.

Verjamemo, da bomo v prihodnosti prepoznavni po naši kakovosti na področju aktivnega, sodobnega učenja predšolskih otrok ter po organizaciji in skrbi do estetskega in kakovostnega prostora.

 • V svojo prakso vnašamo principe Montessori pedagogike.
 • Pripravljamo razvoju primerne dejavnosti.
 • Skrbimo za to, da bodo igralni prostor, didaktična sredstva in materiali primerni posameznemu razvojnemu obdobju.
 • Omogočamo spoznavanje, doživljanje in uživanje v umetnosti. Spodbujamo lastno izražanje.
 • Starše seznanjamo o načinu dela tako, da pripravimo razstave likovnih del.
 • Svoja znanja o likovnem razvoju otroka poglabljamo, ker se zavedamo, da je likovno izražanje otroka pravzaprav plod njegovega razmišljanja.
 • Omogočamo dnevno gibanje in spodbujamo in uravnavamo senzorno integracijo posameznega otroka v sodelovanju z Združenjem za senzorno integracijo.